BESTUUR

Ons bestuur

Zoals elke vzw wordt Duikschool Antwerp Wet Wheels geleid door twee verplichte organen: de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur. Het ene orgaan beslist, het tweede voert uit terwijl het eerste dan weer controle uitoefent op die uitvoering.

Hieronder ontdek je onze Raad van Bestuur. De leden ervan worden telkens verkozen voor een periode van drie jaar. 

Daarnaast zijn er ook vier werkgroepen actief binnen ANWW die samen het Dagelijks Bestuur worden genoemd en die elk hun eigen opdracht hebben.