LIDGELD

LIDGELD

Lidgeld 2024

Duikend lid

135 euro (*)

Duiker met handicap

115 euro

Tweede lid

  40 euro

Zwemmend lid

112 euro

Steunend lid

  30 euro

(*) Nieuwe leden betalen meer. Lees hieronder waarom.

ANWW biedt verschilende soorten lidmaatschap aan. Hieronder vind je in detail de voordelen van ons lidmaatschap.


Inschrijven kan door het gepaste lidgeld te betalen op onze clubrekening (BE09 0682 1375 2257) met als mededeling "uw naam + lidgeld 2023". De gegevensfiche voor nieuwe leden kan je krijgen via ons secretariaat, samen met ons Reglement van Interne Orde (RIO).


Nagenoeg elke mutualiteit voorziet een jaarlijkse tegemoetkoming in je inschrijvingsgeld. Download hier het aanvraagformulier van Solidaris Vlaanderen, de Liberale Mutualiteit, de Christelijke Mutualiteit (CM), Helan, het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds, RailCare, Securex en Mutalla.   


►Duikend lid


Opgelet! Alle duikende leden moeten jaarlijks een medisch onderzoek ondergaan. Dit verplicht onderzoek wordt best uitgevoerd door een dokter aangesloten bij de Geneeskundige Commissie van NELOS, maar mag door gelijk welke geneesheer gedaan worden. Je vindt de lijst van de artsen van de Geneeskundige Commissie én het medisch formulier op de website van NELOS . Vanaf 45 jaar moet je ook elke vijf jaar een electrocardiogram (ECG) onder belasting ondergaan.


Als duikend lid geniet je van de volgende voordelen:

 • Aansluiting bij NELOS/CMAS. Hierdoor ben je automatisch verzekerd bij ARENA Verzekeringen. Info over de verzekeringspolis vind je op de NELOS-website of kan je opvragen via het secretariaat van onze club.
 • Prachtig tweemaandelijks tijdschrift Hippocampus dat je bezorgd krijgt via de post
 • Toegang zwembad tijdens onze clubtrainingen
 • Je opleidingen in zwembad en openwater
 • Gebruik/huren van clubmaterialen.
 • Eenmalig een t-shirt van ANWW
 • Eenmalig een sticker van ANWW
 • Terugbetaling van je vergunning van de Put van Ekeren
 • Terugbetaling brevet duiker-hulpverlener indien geslaagd
 • Kortingen op bepaalde clubactiviteiten


Opgelet! Beginnende duikers betalen 297 (aansluiting vanaf 1 januari) tot 363 euro (aansluiting vanaf 1 september). Zij betalen immers hun normale lidgeld maar ze moeten ook een NELOS-starterspakket (medische fiche, duikboek, logboek, tabellen, 1*D cursus en NELOS-sticker) aankopen. Bovendien moeten ze sinds 1 januari 2019 meteen het homologatiegeld voor het 1*duikersbrevet betalen.


►Duikers met handicap


Duikers met handicap geniet van dezelfde voordelen als duikende leden maar betalen een verlaagd lidgeld. Ze krijgen bovendien bepaald duikmateriaal zonder beperking gratis ter beschikking gesteld.


►Tweede lid


Tweede leden krijgen alle voordelen van NELOS/CMAS via hun eerste club en betalen alleen voor de voordelen van ANWW. 


Als tweede lid van ANWW geniet je van de volgende voordelen:.

 • Toegang zwembad tijdens onze clubtrainingen
 • Je opleidingen in zwembad en openwater
 • Gebruik/huren van clubmaterialen.
 • Eenmalig een t-shirt van ANWW
 • Eenmalig een sticker van ANWW
 • Terugbetaling brevet duiker-hulpverlener indien geslaagd (vanaf het tweede jaar van aansluiting!)
 • Kortingen op bepaalde clubactiviteiten (soms vanaf het tweede jaar van aansluiting!)


►Zwemmende leden


Je kan tijdens de reguliere zwembadtrainingen ook 'gewoon' komen zwemmen. Vooral niet-duikende partners opteren hier soms voor. Opgelet: snorkelen mag niet! Daarvoor is volgens de verzekeringspolis van NELOS een duikbrevet nodig.


Als zwemmend lid geniet je van de volgende voordelen:

 • Aansluiting bij NELOS/CMAS. Hierdoor ben je automatisch verzekerd bij ARENA Verzekeringen. Info over de verzekeringspolis vind je op de NELOS-website of kan je opvragen via het secretariaat van onze club.
 • Prachtig tweemaandelijks tijdschrift Hippocampus dat je bezorgd krijgt via de post
 • Toegang zwembad tijdens onze clubtrainingen
 • Gebruik/huren van clubmaterialen.
 • Eenmalig een t-shirt van ANWW
 • Eenmalig een sticker van ANWW
 • Kortingen op bepaalde clubactiviteiten


►Steunende leden


En tenslotte kan je ook steunend lid worden. Zoals de naam al aangeeft zijn dit leden die met hun lidgeld de activiteiten van ANWW ondersteunen.


Desalniettemin krijg je als steunend lid de volgende voordelen:

 • Gebruik/huren van clubmaterialen.
 • Eenmalig een t-shirt van ANWW
 • Eenmalig een sticker van ANWW
 • Kortingen op bepaalde clubactiviteiten