Wet Wheels Niveau D

   WET WHEELER NIVEAU D


   Personen met een fysieke, auditieve of visuele beperking komen in aanmerking voor een Wet Wheels-brevet. Aan de hand van oefeningen worden de kandidaten ingedeeld in niveaus A, B, C en D.


   De doopduiken (eerste twee duiken) gebeuren steeds onder begeleiding van een Wet Wheels Instructeur (WWI) en minstens één 2* Duiker/Begeleider of hoger.


   Daarna duiken alle Wet Wheelers tot aan hun niveautoekenning met minstens één Assistent-Instructeur/Gespecialiseerd Begeleider en minstens één 2* Duiker/Begeleider.


   Ten vroegste na de 5de duik en ten laatste na de 15de duik gebeurt de niveautoekenning. Dit bepaalt met wie de Wet Wheeler mag duiken en tot welke diepte.


   DEFINITIE


   VOORWAARDEN


   De kandidaat heeft die controlepunten met succes uitgevoerd die aantonen dat hij/zij veilig kan duiken. De kandidaat was echter niet in staat om controlepunten uit te voeren die aantonen dat hij/zij onafhankelijk persoonlijke noodsituaties kan oplossen en kan uitvoeren zoals bijvoorbeeld het klaren van de oren, en/of zwemmen onder water, en/of het eigen trimvest bedienen en/of de duikbril terugplaatsen.


   ►Minimum 14 jaar

   ►Medisch geschikt bevonden worden door een dokter van de Geneeskundige Commissie. Vanaf 45 jaar is elke vijf jaar een ECG onder belasting verplicht

   ►Minderjarige duikers moeten voor elke club waar ze aansluiten eenmalig een verklaring laten ondertekenen door een ouder of voogd.


   DUIKPLOEG


   DIEPTEBEPERKING


   ►Doopduiken (eerste 2 duiken): Wet Wheels-Instructeur en minstens één 2* Duiker/Begeleider of hoger

   ►Tot aan niveautoekenning: minstens één Assistent-Instructeur/Gespecialiseerd Begeleider en minstens één 2* Duiker/Begeleider
   ►Vanaf toekenning Niveau D tot en met 15de opleidingsduik: 4* Duiker/Gespecialiseerd Begeleider en minstens een 2* Duiker/Begeleider of minstens een 2*Duiker/Gespecialiseerd Begeleider en minstens een 4* Duiker/Begeleider.

   ►Vanaf 16de duik: twee andere duikers waarvan één minstens een 3* Duiker/Gespecialiseerd Begeleider en de andere minstens een 2* Duiker/Begeleider, of één minstens een 3* Duiker/Begeleider en de andere minstens een 2* Duiker/Gespecialiseerd Begeleider


   Maximum 15 meter   BEHALEN BREVET


   HOMOLOGATIE


   ►Voor theorie: verplicht bijwonen van de theoretische lessen 1* Duiker (zonder examen). Dit dient te gebeuren vóór de eerste openwaterduik

   ►Afleggen controlepunten in het zwembad en openwater


   Homologatie volgt na minimum 5 duiken en maximum 15 duiken. Voor Wet Wheels-brevetten wordt slechts eenmaal een homologatiegeld aangerekend, ook als je later van niveau verandert.