Wet Wheels Niveau B

  WET WHEELS NIVEAU B


  Personen met een fysieke, auditieve of visuele beperking komen in aanmerking voor een Wet Wheels-brevet. Aan de hand van oefeningen worden de kandidaten ingedeeld in niveaus A, B, C en D.


  De doopduiken (eerste twee duiken) gebeuren steeds onder begeleiding van een Wet Wheels Instructeur (WWI) en minstens één 2* Duiker/Begeleider of hoger.


  Daarna duiken alle Wet Wheelers tot aan hun niveautoekenning met minstens één Assistent-Instructeur/Gespecialiseerd Begeleider en minstens één 2* Duiker/Begeleider.


  Ten vroegste na de 5de duik en ten laatste na de 15de duik gebeurt de niveautoekenning. Dit bepaalt met wie de Wet Wheeler mag duiken en tot welke diepte.


  DEFINITIE


  VOORWAARDEN


  De kandidaat heeft die controlepunten met succes uitgevoerd die aantonen dat hij/zij veilig kan duiken en
  zelf persoonlijke noodsituaties kan oplossen, en dus autonoom kan duiken. De kandidaat was echter niet in
  staat om die uit te voeren die aantonen dat hij/zij een andere duiker in moeilijkheden kan helpen.


  ►Minimum 14 jaar

  ►Medisch geschikt bevonden worden door een dokter van de Geneeskundige Commissie. Vanaf 45 jaar is elke vijf jaar een ECG onder belasting verplicht

  ►Minderjarige duikers moeten voor elke club waar ze aansluiten eenmalig een verklaring laten ondertekenen door een ouder of voogd.


  DUIKPLOEG


  DIEPTEBEPERKING


  ►Doopduiken (eerste 2 duiken): Wet Wheels-Instructeur en minstens één 2* Duiker/Begeleider of hoger

  ►Tot aan niveautoekenning: minstens één Assistent-Instructeur/Gespecialiseerd Begeleider en minstens één 2* Duiker/Begeleider
  ►Vanaf toekenning Niveau B tot en met 15de opleidingsduik: minstens een 4* Duiker en minstens een 2* Duiker.

  ►Vanaf 16de duik: minstens een 3* Duiker of gelijkwaardig en minstens een 2* Duiker of gelijkwaardig.


  ►Eerste 15 duiken: maximum 15 meter

  ►Daarna: 20 meter

  ►Na vijf duiken op 20 meter: 25 meter

  ►Na vijf duiken op 25 meter: 30 meter


  BEHALEN BREVET


  HOMOLOGATIE


  ►Voor theorie: slagen voor het theorie-examen 2* Duiker. Zonder dit examen kan niveau B niet worden toegekend. dit dient dus te worden behaald vóór de niveautoekenning.

  ►Afleggen controlepunten in het zwembad en openwater


  Homologatie volgt na minimum 5 duiken en maximum 15 duiken. Voor Wet Wheels-brevetten wordt slechts eenmaal een homologatiegeld aangerekend, ook als je later van niveau verandert.