DUIKER-HULPVERLENER

   DUIKER-HULPVERLENER


   Het brevet Duiker-Hulpverlener (DHV) wordt uitgereikt door de Geneeskundige Commissie en kan door iedereen worden behaald, dus ook door niet-duikers. Kandidaten moeten slagen in een theoretisch examen met meerkeuzevragen en in een praktische proef met CPR, zuurstoftoediening en stabiele zijligging.

    

   De voorbereidende lessen voor DHV worden door de regionale duikfederaties (ANWW is lid van AVOS, de

   Antwerpse Verstandhouding voor Onderwateronderzoek en -Sport) georganiseerd. Ze nemen ongeveer 20 uur in beslag maar zijn niet verplicht. Voor beide modules zijn er twee examenmomenten per jaar, eenmaal in het voorjaar en eenmaal in het najaar. De examendata vind je op de website van NELOS, AVOS of in op onze kalender

   Om te slagen voor dit brevet moet de kandidaat in beide modules slagen binnen een periode van drie jaar die start met de slaagdatum van één van beide modules.


   Het getuigschrift Duiker-Hulpverlener is een verplichting voor iedereen die 4* Duiker of Assistent-Instructeur wil worden.


   De regionale duikfederaties organiseren ook jaarlijks een bijscholing voor de houders van dit brevet waarbij de praktische module wordt herhaald en dieper wordt ingegaan op nieuwe inzichten inzake duikgeneeskunde.

   unsplash