BASIS-NITROX-DUIKER

   BASIS-NITROX-DUIKER (BND)


   Een Basis-Nitrox-Duiker (BND) mag met alle nitroxmengsels tussen 21% en 40% zuurstof duiken. Hij besteedt de nodige aandacht om het juiste zuurstofpercentage te weten te komen door correcte analyse of juiste informatie van de leverancier. Vanaf 2*D kan hij bovendien de maximale diepte van zijn nitroxmengsel bepalen. Duiken met nitrox heeft bepaalde voordelen (snellere decompressie, minder snel vermoeid) en nadelen (dieptebeperking) ten opzichte van persluchtduiken.

    

   Je kan dit brevet behalen vanaf 1*D. Hiervoor moet je een theorieles volgen en twee nitroxoefenduiken uitvoeren.