3 STER DUIKER

   3* DUIKER: DUIKLEIDER


   Definitie

    

   Een 3*D:

    

   • moet in staat zijn 'zelfstandig' te duiken.

    

   • is in staat duiken te leiden die geen uitzonderlijke moeilijkheidsgraad hebben (bijv. geen duiken met volslagen beginnelingen, ...).

    

   • Hierbij moet hij alle veiligheidsmaatregelen kunnen treffen, alle duikongevallen kunnen herkennen en er gepast op kunnen reageren.

    

   Voorwaarden

    

   • Deelnemen aan examens en proeven (theorie, zwembad, OW-proeven en duikleidingen)

    

   • 2*D zijn.

    

   • Minimum leeftijd: 16 jaar.

    

   • Minderjarige duikers dienen voor elke club waar ze aansluiten eenmalig een verklaring te laten ondertekenen door ouder of voogd. Dit formulier is downloadbaar van de NELOS-website.


   Voor homologatie

    

   • 6 maanden 2*D zijn.

    

   • Minstens 30 duikuren hebben.

    

   • In het totaal gedaan hebben:

                  - 60 duiken.

                 - 40 duiken tussen 10 en 30 meter.

                 - 25 duiken in de zone(30).

                 - 4 duiken in Zeeland of in een ander getijdenwater met beperkte zichtbaarheid.

                 - 4 duiken vanaf een boot.

                    (Cumulatie van deze duiken is toegelaten).