2 STER DUIKER

   2* DUIKER: ELEMENTAIRE DUIKLEIDER


   Bevallen je eerste stappen als 1* Duiker je? Dan kan je doorstromen naar 2* Duiker. Dat is geen onbelangrijke stap want een 2* Duiker kan in bepaalde omstandigheden optreden als duikleider. Je moet dus onder meer een planning kunnen opmaken, navigeren onder water, eventuele duikongevallen kunnen herkennen én er gepast op reageren. Dat houdt voor het eerst ook een reeks theorielessen in. Evalueren doen we via een schriftelijk examen. Daarnaast is er een zwembadexamen en een reeks proeven in open water, waarbij je voor het eerst ook zelf enkele duikleidingen doet.


   DEFINITIE


   VOORWAARDEN


   Een 2* Duiker heeft enige onderwaterervaring opgedaan. Onder leiding van een ervaren duiker kan hij alle recreatieve duiken uitvoeren binnen het buddy-systeem van CMAS. Hij kan bovendien als duikleider fungeren bij eenvoudige duiken en kan manifeste duikongevallen herkennen en er adequaat op reageren.


   ►1* Duiker zijn

   ►Minimumleeftijd: 14 jaar

   ►Minderjarige duikers moeten eenmalig een verklaring laten ondertekenen door een ouder of voogd  


   DUIKPLOEG


   DIEPTEBEPERKING


   ►3* Duiker en hoger

   ►Uitzondering: een 2* Duiker kan fungeren als duikleider van een andere 2* Duiker onder de volgende voorwaarden:

        • Slechts twee duikers in de duikploeg

        • Alle duikers ouder dan 18

        • Geen bijzonder duiken (ijsduiken, nachtduiken, decompressieduiken...)

        • Duikleider bekend met de duikplaats

        • Goedkeuring door een Instructeur ter plaatse indien beperkt zicht op stroming (Oosterschelde en steengroeven)


   ►30 meter

   ►Met andere 2*D: 20 meter


   BEHALEN BREVET


   HOMOLOGATIE


   ►Voor theorie: slagen voor schriftelijk examen. Er is een herexamen voorzien.

   ►Voor zwembad: slagen voor zwembadproeven. Er is een herkansing voorzien. 

   ►Open water: slagen voor vier openwaterproeven en drie elementaire duikleidingen.


   Homologatie kan ten vroegste na 15 duiken en nadat de kandidaat geslaagd is in zijn of haar theorie-examen, zwembadproeven, openwaterproeven en duikleidingen.