1 STER DUIKER

   1* DUIKER: ELEMENTAIRE DUIKER


   Het eerste brevet dat valide duikers bij NELOS kunnen behalen, is dat van 1* Duiker. Voor deze opleiding is geen examen vereist. In de plaats daarvan is er een systeem van permanente evaluatie: de lesgever evalueert jouw vooruitgang in het zwembad. Zodra je daar klaar voor bent, doe je je doopduiken. Meestal -maar niet altijd!- vindt de eerste doopduik plaats in Nemo33, Todi of een andere overdekte duikplek. Na vijf duiken (en het afeggen van de zogenaamde vaardigheden in open water), kan je gehomologeerd worden als 1* Duiker. Meer tijd nodig? Dat kan. Maar je moet de opleiding wel afronden na maximaal tien duiken.


   DEFINITIE


   VOORWAARDEN


   Een 1* Duiker is een duiker die bekwaam is om veilig en correct gebruik te maken van zijn duikuitrusting in een beschermde trainingsomgeving en die klaar is om openwaterervaring op te doen, begeleid door een ervaren duiker. Hij of zij moet kunnen functioneren volgens het buddysysteem van de CMAS.


   ►Minimum 14 jaar zijn bij aanvang

   ►Minderjarige duikers moeten voor elke club waar ze aansluiten eenmalig een verklaring laten ondertekenen door een ouder of voogd.


   DUIKPLOEG


   DIEPTEBEPERKING


   ►Doopduiken (eerste 2 duiken) onder leiding van minstens 1*Instructeur.

   ►Duiken 3-15 (opleidingsduiken) onder leiding van ten minste een Assistent Instructeur (AI).

   ►Vanaf duik 16 onder leiding van ten minste 3*Duiker (max. één 1* Duiker in het duikteam)


   ►Eerste 5 duiken: maximum 15 meter

   ►Daarna: maximum 20 meter


   BEHALEN BREVET


   HOMOLOGATIE


   ►Voor theorie: verplicht bijwonen van enkele theoretische lessen (zonder examen)

   ►Voor open water: minstens 5 duiken uitvoeren, demonstreren van bepaalde vaardigheden in open water op vaste bodem in de zone nul tot drie meter


   Homologatie volgt na minimum 5 duiken en maximum 10 duiken